دوره آشنایی با قواصی یا DSD

اگر به لذت غواصی علاقه مندید اما فرصت یا آمادگی آموزش کامل را ندارید، می توانید به مدت یک روز مهارتهای اولیه غواصی را زیر نظر مربیان ما تجربه کنید و پس از آن مدرک بین المللی دریافت کنید. لازم به ذکر است که در صورت ادامه جدی آموزشها، این دوره به عنوان مکمل دوره غواصی Open Water Diver محسوب خواهد شد.

این دوره شامل:

آموزشهای اولیه، تجهیزات، میان وعده و نوشیدنی، بیمه

محدودیت سنی

10 سال

مدت دوره

یک روز

هزینه دوره

۲۵۰،۰۰۰ تومان