هتلدرجهخدماتدوتختهیک تخته کودک با تختموقعیت مکانی
LEMERIDIEN FISHERMAN COVE★★★★★H.B3.100.000 T + 1730$3.100.000 T + 2900$MAHE
SAVOY★★★★★TOPH.B3.100.000 T + 1750$3.100.000 T +
2650$
2.200.000 T + 750$MAHE
CONSTANCE EFHELIA★★★★★TOPH.B3.100.000 T + 1400€3.100.000 T + 2100€2.200.000 T + 600€MAHE
CONTANCE LE MURIA★★★★★TOPH.B3.100.000 T + 2200€3.100.000 T + 3200€2.200.000 T +1000€PRASLIN
MAIA★★★★★DLXALL3.100.000 T + 4800€3.100.000 T + 9400€MAHE
Print Friendly, PDF & Email

هزینه مازاد:

قیمت ها به دلار می باشد.

جهت مشاهده تصاویر و اطلاعات هتل مورد نظر، کافی است تا نام آن را در بخش جستجوی این سایت وارد نمایید.

اعتبار تا تاریخ

31/05/2017

اعتبار از تاریخ

01/04/2017

ایرلاین

اتحاد

روزهای پرواز

تماس بگیرید

مدت زمان

۶شب و ۷روز

خدمات این تــور

بلیط رفت و برگشت, اخذ ویزا, راهنمای فارسی زبان, پرداخت ورودیه ها, ترانسفر فرودگاهی, صبحانه بوفه

بلیط رفت و برگشت با پرواز اتحاد، ترانسفر فرودگاهی )ترانسفر به جزیره PRASLIN با قایق(، 6 شب اقامت در هتل هاي 5 ستاره همراه
با صبحانه و شام، راهنماي محلی انگلیسی زبان.

توضیحات

مدارك مورد نیاز)کپی ها حتما در برگه A4( 1. اصل گذر نامه با حداقل 7 ماه اعتبار با امضاي مسافر 2. دو قطعه عکس در اندازه 4*3 رنگی، تمام رخ، با زمینه سفید 3. اصل جواز کسب و اصل ترجمه رسمی آن براي مشاغل آزاد. 4. کلیه مشاغل )ترجمه رسمی مدارك( اعم از: پزشکان و مشاغل وابسته )پروانه نظام پزشکی و مطب(، مهندسین)پروانه نظام مهندسی(، مدیران شرکت ها)روزنامه رسمی + گواهی
اشغال به کار(، کارکنان مراکز دولتی)حکم کارگزینی(، بازنشستگان)حکم بازنشستگی + آخرین فیش حقوقی(، پرسنل شرکت هاي غیر دولتی)گواهی اشتغال به کار با ذکر مبلغ حقوق + سمت و زمان استخدام(، دانشجو )نامه از دانشگاه(.
5. معرفی نامه از محل کار با ذکر نام و نام خانوادگی، شمارگذرنامه، تاریخ شروع به کار، طول مدت استخدام، سمت)عنوان شغلی(، میزان حقوق، تاریخ شروع و اتمام مرخصی به زبان انگلیسی روي سر برگ شرکت.
6. پرینت حساب بانکی براي 3 ماه آخر به زبان لاتین.

نرخ بلیط فوق بر اساس کلاس پروازي)U(، محاسبه گردیده است.
بیمه براي مسافرین بالاي 60 سال اجباري می باشد و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ فوق اخذ می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با مشاورین خود در کاروانیک تماس بگیرید.

ویدئــو

Print Friendly, PDF & Email