تورمسیر سفردرجه هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ حرکت
اسپانیا – فرانسه – ایتالیا ۱۱ روزه ۴ شب بارسلون + ۳شب پاریس + ۳شب رم★★★★2.690 یورو + 2/690/000 تومان3.690 یورو + 2/690/000 تومان2.490 یورو + 2/490/000 تومان890 یورو + 2/490/000 تومان۵ مهر
فرانسه اسپانیا ایتالیا ۱۱ روزه۴شب پاریس + ۳شب بارسلون + ۳شب رم★★★★2.490 یورو + 2/390/000 تومان3.590 یورو + 2/390/000 تومان2.290 یورو + 2/190/000 تومان990 یورو + 2/190/000 تومان۱۰ آبان
Print Friendly, PDF & Email

هزینه مازاد: ندارد

قیمت ها به یورو می باشد.

جهت مشاهده تصاویر و اطلاعات هتل مورد نظر، کافی است تا نام آن را در بخش جستجوی این سایت وارد نمایید.

اعتبار تا تاریخ

30/09/2017

اعتبار از تاریخ

01/03/2017

ایرلاین

آلیتالیا

روزهای پرواز

تماس بگیرید

مدت زمان

۴ شب بارسلون + ۳شب پاریس + ۳شب رم

خدمات این تــور

بلیط رفت و برگشت, صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای فارسی زبان, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی

بلیط رفت و برگشت با پرواز آلیتالیا، ترانسفر فرودگاهی و بین شهري،11 شب اقامت در هتل با صبحانه، ویزاي شنگن، بیمه،6 گشت شهري ) 3 گشت شهري تمام روزه با نهار و 3 گشت شهري نیم روزه ( به همراه تور لیدر فارسی زبان.

توضیحات

 ضمانت برگشت به ازاي هر مسافر به مبلغ 500،000،000 ریال نقد یا ضمانت بانکی.  تکمیل فرم تقاضاي شرکت در سفر توسط مسافر
 اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با امضاي دارنده پاسپورت به همراه پاسپورت هاي قبلی.  دو قطعه عکس در اندازه 3*4 رنگی،تمام رخ،با زمینه روشن و جدید.  اصل شناسنامه و ترجمه آن ممهور به مهر دادگستري و مهر تایید وزارت امور خارجه  سند مالکیت به نام متقاضی ارائه اصل و ترجمه آن ممهور به مهر دادگستري و مهر تایید وزارت امور خارجه  گواهی حساب بانکی به زبان لاتین از بانک به همراه مهر برجسته و معتبر شعبه و روابط بین الملل:
الف(پرینت حساب بانکی 6 ماه آخر )حداقل با 400،000،000 ریال موجودي حساب( ب( تمکن مالی یا بالانس حساب
 مدارك شغلی ترجمه شده و ممهور به مهر دادگستري و مهر تایید وزارت امور خارجه
* پزشکان: پروانه مطب و کارت نظام پزشکی معتبر. * مشاغل آزاد: جواز کسب معتبر. * در صورت داشتن سمت مدیریت و یا هر سمتی دیگر روزنامه رسمی آن شرکت و یا آخرین تغییراتی که در آگهی تاسیس آمده است به همراه گواهی اشتغال به کار که عنوان و سمت مورد نظر در سربرگ شرکت به همراه امضا دارندگان حق امضا آن شرکت. * در صورت کارمند بودن در شرکت/ موسسه/ سازمان و ... گواهی اشتغال به کار در سربرگ معتبر به همراه لیست بیمه 6 ماه آخر و دفترچه بیمه
 کپی ویزااهاي قبلی)آمریکا،کانادا،شنگن(  در صورتی که افراد محصل و دانشجو می باشند، باید گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه ممهور به مهر آموزش و پرورش و مهر منطقه آن مدرسه و براي
دانشگاه مهر معتبر دانشگاه الزامی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با مشاورین خود در کاروانیک تماس بگیرید.

ویدئــو

Print Friendly, PDF & Email