تاریخهتلدرجهدوتختهیک تختهنرخ کودك با تخت (6-12 سال)نرخ کودك بدون تخت (2 تا 6 سال)
29 اسفندAZIMUT HOTEL Saint Petersburg
11.890.000 تومان 13.990.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
29 اسفندCOSMOS CLUB HOTEL Moscow
BB
مسکو
11.890.000 تومان 13.990.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
1 فروردینHotel Fontanka Saint Petersburg
BB
سنت پترز بورگ
11.590.000 تومان 13.790.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
1 فروردینSalut
BB
مسکو
11.590.000 تومان 13.790.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
3 فروردینAstrus Hotel Moscow
BB
مسکو
11.590.000 تومان 13.790.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
3 فروردینPark Krestovskiy
BB
سنت پترز بورگ
11.590.000 تومان 13.790.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
4 فروردینCaterinart سنت پترزبورگ11.990.000 تومان 14.790.000 تومان 10.490.000 تومان 7.790.000 تومان
4 فروردینHoliday inn مسکو11.990.000 تومان 14.790.000 تومان 10.490.000 تومان 7.790.000 تومان
7 فروردینAZIMUT HOTEL Saint Petersburg
BB
سنت پترز بورگ
11.690.000 تومان 13.990.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان
7 فروردینCOSMOS CLUB HOTEL Moscow
BB
مسکو
11.690.000 تومان 13.990.000 تومان 9.990.000 تومان 7.790.000 تومان

هزینه مازاد: ندارد

قیمت ها به تومان می باشد.

جهت مشاهده تصاویر و اطلاعات هتل مورد نظر، کافی است تا نام آن را در بخش جستجوی این سایت وارد نمایید.

مدت زمان

4 شب سنت پترزبورگ - 3 شب مسکو

روزهای پرواز

ایرلاین

ایران ایر

اعتبار از تاریخ

اعتبار تا تاریخ

خدمات این تور شامل …

پرواز داخلی

توضیحات تکمیلی

ویزا
ترانسفر فرودگاهی ترانسفر بین شهری با پرواز ایروفلوت
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری (یک گشت شهری مسکو با ناهار - یک گشت شهری سنت پترزبورگ با ناهار)

ویدئــو