تورمسیر توردرجه هتلپروازدوتختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ حرکت
ایتالیا ۸ روزه۲ شب ونیز+۲شب فلورانس+۳شب رم★★★★ آلیتالیا2.290 یورو + 3/990/000 تومان3.8190 یورو + 3/990/000 تومان2.090 یورو + 3/690/000 تومان890 یورو + 3/690/000 تومان۲ فروردین

هزینه مازاد: ارائه ضمانتنامه بانکی جهت بازگشت بموقع مسافرین در مهلت قانونی ویزا از سوی مسافرین برای هر نفربه مبلغ 500.000.000 میلیون ریال الزامی میباشد.

قیمت ها به یورو می باشد.

جهت مشاهده تصاویر و اطلاعات هتل مورد نظر، کافی است تا نام آن را در بخش جستجوی این سایت وارد نمایید.

مدت زمان

۲ شب ونیز+۲شب فلورانس+۳شب رم

روزهای پرواز

تماس بگیرید

ایرلاین

آلیتالیا

اعتبار از تاریخ

01/04/2020

اعتبار تا تاریخ

01/11/2020

خدمات این تور شامل …

بلیط رفت و برگشت
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر، ترانسفر فرودگاهی و بین شهري،7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ویزاي شنگن، بیمه، گشت شهري همراه با تور لیدر
فارسی زبان.

توضیحات تکمیلی

 ضمانت برگشت به ازاي هر مسافر به مبلغ 500،000،000 ریال نقد یا ضمانت بانکی.  تکمیل فرم تقاضاي شرکت در سفر توسط مسافر  اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با امضاي دارنده پاسپورت به همراه پاسپورت هاي قبلی.  دو قطعه عکس در اندازه 3*4 رنگی،تمام رخ،با زمینه روشن و جدید.  اصل شناسنامه و ترجمه آن با مهر مترجم  سند مالکیت به نام متقاضی ارائه اصل و ترجمه آن با مهر مترجم  گواهی حساب بانکی به زبان لاتین از بانک به همراه مهر برجسته و معتبر شعبه و روابط بین الملل:
الف(پرینت حساب بانکی 3 ماه آخر ب( تمکن مالی یا بالانس حساب
 مدارك شغلی ترجمه شده با مهر مترجم
* پزشکان: پروانه مطب و کارت نظام پزشکی معتبر. * مشاغل آزاد: جواز کسب معتبر. * در صورت داشتن سمت مدیریت و یا هر سمتی دیگر روزنامه رسمی آن شرکت و یا آخرین تغییراتی که در آگهی تاسیس آمده است به همراه گواهی اشتغال به کار که عنوان و سمت مورد نظر در سربرگ شرکت به همراه امضا دارندگان حق امضا آن شرکت. * در صورت کارمند بودن در شرکت/ موسسه/ سازمان و ... گواهی اشتغال به کار در سربرگ معتبر به همراه لیست بیمه 6 ماه آخر و آخرین فیش حقوقی
 کپی ویزااهاي قبلی)آمریکا،کانادا،شنگن(  در صورتی که افراد محصل و دانشجو می باشند، باید گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه ممهور به مهر آموزش و پرورش و مهر منطقه آن مدرسه و براي دانشگاه مهر معتبر دانشگاه
الزامی می باشد.

ویدئــو