بیمه مسافرتی

با وجود آن که تعداد کثیری از مسافران، هر ساله عازم کشور های خارجی بوده و از بیمه مسافرتی برخوردار می باشند اما در زمان بروز مشکل ( حادثه یا بیماری ) ، تنها معدودی از سرویس و خدمات بیمه ای بجا و ضروری بهره مند می شوند و عده بسیاری نیز به دلیل عدم اطلاع کافی ، مجبور به پرداخت مبالغ زیادی در مراکز درمانی می شوند.

از این رو ، بیمه مسافرتی سامان ، با ارائه جداولی حاوی تعهدات زیر ، سعی در پاسخگوئی به نیازهای مسافرین محترم در هنگام بروز حادثه در سریع ترین زمان ممکن در هر نقطه از جهان نموده است.

– در صورت بیمار یا بستری شدن در بیمارستان در خارج از کشور ، هزینه مربوطه پرداخت می شود.

– چنانچه در طول مدت سفر ، بیماری و یا حادثه ای عارض می گردد و نیاز به جا به جایی و یا بازگرداندن بیمه شده به کشور ضرورت یابد.

– هزینه های خدمات دندان پزشکی چنانچه فوریت و ضرورت آن محرز گردد.

– در صورت بازگردانیده شدن بیمه شده به کشور ، اعضای بلا فصل نیز بازگردانده می شوند.

– عودت دادن جسد متوفی

– در صورت دزد یا گم شدن پاسپورت ، شناسنامه و گواهینامه رانندگی در خارج از کشور

– کودکان بی سرپرست به کشور بازگردانده می شوند.

– در هنگام شرایط اضطراری ، اطلاعات و پیام های مرتبط با مراکز درمانی ارسال می گردد.

– ارائه سرویس لازم برای چمدان های تاخیری

– ارائه سرویس لازم برای پرواز هواپیماهای تاخیری